top of page

kurumsal check-up

 5 Adımda Kurumsal Check-u p  

 

5 Adımda Kurumsal Check-up Uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını analiz ederek, stratejik kararlarınız ve gelecek tasarımınız için gerekli alt yapının hazırlanmasını hedefliyoruz.

1. Mevcut Durum Analizi

 • Sorunun analizi

 • Teklif  onaylanma süreci

 

2. Detaylı Analiz

 • Şirket içi analiz

 • Dış çevre analizi

 • Yeni fırsatların değerlendirilmesi

 

3. Quick Win Analiz

Yapılan analizler sonucunda edinilen bulguların ışığında kısa dönemde bazı küçük değişiklikler yapılarak verimlilik ve karlılık gibi kazanımlar yaratabilecek uygulamaların belirlenmesi, raporlanması ve hayata geçirilmesi sürecinin desteklenmesidir.

4. Stratejik Plan ve Taktik Oluşturma

Misyon, vizyon ve stratejik hedefler dahilinde uzun dönem planların oluşturulması ve stratejik hedeflerin günlük işlere indirgenerek uygulanabilir aksiyonlar haline dönüştürülmesidir.

5. Uygulama & Denetleme

 • Yıllık hedefler                                                                                                       

 • Kaynak dağılımı

 • Çalışanların motivasyonu

 • İç ve dış faktörlerin değerlendirilmesi

 • Performans ölçümü

 • Düzeltici faaliyetler ve uygulamalar

YORDAM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. ÜNVANI VE İZİN TARİHİ / SAYISI: 02.11.2020  / 7066277

bottom of page