top of page

istihdam

Kurumlara aradıkları nitelikli elemanların temini, kurumun bulunduğu sektör, müşteri profili, ürün gamı ve çalışan profili göz önüne alınarak ön değerlendirmesi yapılmış aday havuzları ile gerçekleştirilir.

 

Ön değerlemesi yapılmış geniş CV bankamız ve gerektiğinde Head Hunt yolu ile yapılan yerleştirme çalışması firmaların ön görülemeyen zaman ve maliyet kayıplarını en aza indirger.

İşe alım modülü, sisteme doğru insan kaynağını, doğru konumlandırma ile dahil eder.

Kaynağın doğru yönlendirilmesi, eğitilmesi ve performansının geliştirilmesi çok daha hızlı bir çevrim ile süreklilik ve tutarlılık gerektirir. Bu kariyer, performans yönetimi ve eğitim planlama modülleri ile gerçekleştirir.

 

 Değerlendirme Araçları 

                                   

Yetkinlik Bazlı Mülakat

İşe alım süreçlerimizde, tahmin gücü geleneksel mülakatlara göre daha yüksek olan yetkinlik bazlı mülakat tekniği kullanarak adaya genel sorular yerine ölçümlenmek istenen yetkinliği sergileyebileceği nitelikte sorular yöneltmekte ve adayın herhangi bir işi değil, ilgili işi yapabilme yetkinliklerini sorgulamaktayız. 

 

Yetkinlik & Kişilik Envanterleri

İşe alım süreçlerimizde ve eğitim faaliyetlerimiz içerisinde gerekli görülmesi ve/veya müşterimiz tarafından talep edilmesi halinde psikometrik araçlarla değerlendirme yapılabilmektedir. 

 

 Değerlendirme & Gelişim Merkezi 

 

Yetkinlik Kavramı

Yetkinlik, üstün performansın elde edilmesinde ayırt edici bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.

Yetkinliklerin değerlendirilmesi ile kişinin güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varılması sağlanır.

Spencer&Spencer’in ‘Yetkinlik’ Yaklaşımı‘nı anlattığı ”Buzdağı Modeline” göre buzdağının görünen kısmı olan bilgi ve beceriler gözlemlenebilir ve eğitimle kolay geliştirilebilir niteliktedir. Buzdağının alt kısmında bulunan özellikler ise daha derinlerde biçimlenen yani kişiliğin merkezinde bulunan geliştirilmesi daha zor yetkinliklerdir.

 

Kurumların çalışanlarından bekledikleri davranışların tarif edilmesinde yetkinlikler kullanılmaktadır. Kurumların daha iyi performans göstermesi için çalışanların sergilemesi gereken davranışları gösterir. Belirlenen vizyona ve hedeflere ulaşmak için çalışanların sahip olması gereken yetkinliklere aşağıda yer verilmiştir.

1. Temel Yetkinlikler: Çalışanların tamamında olması gereken ortak ve standart yetkinlikler olup pozisyona göre zorluğu seviyelendirilir.

2. Fonksiyonel Yetkinlikler: Şirketin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla organizasyondaki iş aileleri ve fonksiyon /birim bazında belirlenen, işin yapılması için gerekli yetkinliklerdir. Davranışsal ve teknik yetkinlikler olarak 2’ye ayrılır.

3. Yönetsel Yetkinlikler: Şirketin yönetim kadrosunda (orta ve üst düzey yöneticiler) olması gereken yönetsel yetkinliklerdir.

Yetkinliklerin bireyler tarafından sergilenip sergilenmediğinin ve sergilenen yetkinliğin hangi seviyede olduğunu görmek için çeşitli araçlarla ölçümleme yapılmaktadır. Bu ölçümleme sonucuna göre bireyin güçlü ve zayıf yanları belirlenmektedir. Yetkinliğin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de “Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri"dir.

Yetkinlik Bazlı Mülakat 

İşe alım süreçlerinde tahmin gücü geleneksel mülakatlara göre daha yüksek olan yetkinlik bazlı mülakatlar tercih edilmelidir. İşe alım süreçlerimizde, tahmin gücü geleneksel mülakatlara göre daha yüksek olan yetkinlik bazlı mülakat tekniği kullanarak, adaya genel sorular yerine ölçümlenmek istenen yetkinliği sergileyebileceği nitelikte sorular yöneltmekte ve adayın herhangi bir işi değil, ilgili işi yapabilme yetkinliklerini sorgulamaktayız. Çünkü tahmin gücü geleneksel mülakatlara göre daha yüksektir.

 

Yetkinlik bazlı mülakat eğitimlerine yönelik detaylı bilgi ve teklif almak için bizi arayabilir veya info@yordamhrc.com adresine mail gönderebilirsiniz.


Yetkinlik ve Kişilik Envanteri 

Bireylerin bulundukları pozisyona uygun olup olmadıklarını veya potansiyellerini ölçmek amacıyla kullanılan psikometrik araçlardır. Envanter içerisinde yer alan ifadelere verilen cevaplarla yetkinlik ölçümlenir.

 

Envanteri dolduran kişilerin envanteri yanıltma payına karşılık envanterlerde çeşitli kontrol göstergeleri bulunmaktadır. Kişilik envanterleri kişinin uzun vadede değişmeyen kişilik özelliklerini değerlendirirken, yetkinlik envanterleri kişinin orta ve uzun vadede eğitimle gelişebilecek potansiyel bilgi beceri ve davranışlarına odaklanır.

İşe alım süreçlerimizde ve eğitim faaliyetlerimiz içerisinde gerekli görülmesi ve/veya müşterimiz tarafından talep edilmesi halinde psikometrik araçlarla değerlendirme yapılabilmektedir.

 Değerlendirme & Gelişim Merkezi 

 

Tanım

Kişinin mevcut ve potansiyel yetkinliklerinin tespiti amacıyla, birden çok ve farklı değerlendirme tekniğinin kullanılmasıyla kapsamlı ve objektif değerlendirme yapılmasını sağlayan değerlendirme aracıdır.

Özellikle yönetsel seviyede veya kritik pozisyonlarda adaya yönelik tahmin gücünü artırmak için kullanılır ve kanıtlara dayalı yetkinlik bazlı bir değerlendirme aracıdır. İşe alım ve terfi süreçlerinde kullanıldığında Şirketler ürünlerini en etkin ve verimli biçimde pazara ulaştıracak kanalı seçmek istemektedirler.

İşe alım modülü, 
sisteme doğru insan kaynağını, doğru konumlandırma ile dahil eder

YORDAM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. ÜNVANI VE İZİN TARİHİ / SAYISI: 02.11.2020  / 7066277

istihdam

bottom of page