top of page

site kullanım şartları ve gizlilik

Sitedeki metin, tasarım, grafik, logo, ikon, resim, ses klipleri, indirilebilecek materyal, arayüz, kod, yazılım, Yordam Danışmanlık’a ait tüm fikri mülkiyet, bunların seçimi ve düzenlenmesi tamamen Yordam Danışmanlık 'a, iştiraklerine, lisans verenlerine ve/veya içerik sağlayıcılarına ait olup, telif hakkı, ticari marka ve ilgili diğer kanunlarca korunmaktadır. Aksi Yordam Danışmanlık tarafından belirtilmediği sürece, sitedeki bilgi ve/veya materyallerin kopyalanması, indirilmesi ve/veya çıktısının alınması yalnızca kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için mümkün olup, kullanıcının siteden eriştiği, kopyaladığı, indirdiği veya bastığı bilgi ve/veya materyal üzerindeki telif hakkı, ticari marka veya başka mülkiyet hakkı ibaresini silmemesi koşuluna bağlıdır. Bilgi ve/veya materyalin; değiştirme, dağıtma, iletme, performans, yayınlama, basım, lisanslama, tersine mühendislik; siteden edinilen herhangi bir materyalin, bilginin, yazılımın, ürün veya hizmetin türevinin üretilmesi veya satışı gibi, ancak bunlarla kısıtlı olmayan başka herhangi bir sebeple kullanımı kesinlikle yasaktır. Tüm ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere sitede bulunan tüm bilgi ve materyallerin mülkiyet hakları Yordam Danışmanlık'a aittir. Yordam Danışmanlık, sitedeki bilgi ve/veya materyallerin Yordam Danışmanlık ile ilişkisi olmayan üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez.

Sitede sunulan bilgilerin uygunsuz kullanımı, sitenin çalışmasını önleme veya bozma veya siteden gizlice bilgi alma teşebbüsleri de dahil olmak üzere herhangi bir donanım veya yazılımın uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar sitenin işleyişini kesintiye uğratmamalı ya da kesintiye uğratma teşebbüsünde bulunmamalıdır. Yordam Danışmanlık herhangi bir bildirim yapmadan, takdir ettiği şekilde siteye erişimi veya sitenin kullanımını durdurma hakkını saklı tutar. Siteye erişimin veya sitenin kullanımının engellenmesi, yasalar ve adalet önünde Yordam Danışmanlık’ın sahip olduğu hakları veya tazminatı etkilemeyecektir.

Kullanıcı, site aracılığıyla sunulan bilgi ve/veya materyalle ilgili kanuna uygunluk, güvenilirlik, yerindelik, orijinallik ve söz konusu bilginin/materyalin telif hakkı konularında sorumluluk sahibi olduğunu kabul eder. (i) Yanlış, hileli, hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, tehditkar, gizlilik veya reklam haklarını ihlal eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, küfür içeren, veya başka uygunsuz durumlar içeren (ii) ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya buna teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden, yükümlülük meydana getiren veya herhangi bir yasanın ihlaline sebep olan içerikler; (iii) yazılım virüsleri, siyasi propaganda, zincirleme mektup, toplu e-posta veya benzeri "gereksiz" metinler yüklenmemeli, gönderilmemeli veya sitede yayınlanmamalıdır. Kullanıcılar yanlış e-posta adresi veya yanlış kişisel bilgi vermemeli, başka bir kişi veya tüzel kişinin bilgileriyle kendisini yanlış tanıtmamalı; kimlik, eğitim, geçmiş ve işle ilgili nitelikler konusunda yanlış yönlendirici bilgi vermemelidir. Kullanıcılar siteye ticari içerik yüklememelidir.

Ancak yetkili bir kullanıcı iseniz ve işe yerleştirme ve istihdamla ilgili, bilginin sunulma amacına uygun şekilde kullanacaksanız sitedeki kişisel bilgileri kullanabilirsiniz. Bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı, şahsın iletişim bilgilerini vererek bize yönlendirdiğinizde, arkadaşınızın bunu yapmanıza izin verdiğini beyan etmiş olursunuz. Eğer iletişim bilgilerini vermenize razı değillerse lütfen arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı siteye yönlendirmeyiniz. Bu siteden edinilen herhangi bir kişisel bilginin kullanımı bu amaçlara, sitede yayınlanan ve Yordam Danışmanlık tarafından bu sitede güvenlikle ilgili verilen taahhütlerle uyumlu olmalıdır. Kullanıcılar siteye sunulan veya siteden elde edilen kişisel bilgilerin toplandığını, Yordam Danışmanlık ile paylaşıldığını ve bunun dışında yalnızca gizlilik ve veri koruma gerekleri ve kısıtlamaları da dahil olmak üzere geçerli yasalar kapsamında işlendiğini garanti ve beyan eder. Kullanıcılar, Yordam Danışmanlık adına eriştikleri, yönettikleri ve sakladıkları tüm bilgilerin mevcut tüm yasalarla uyumlu, makul ve uygun güvenlik önlemleriyle korunduğunu; kayıp, kötüye kullanma, yetkisiz erişim, edinme, değiştirme veya yok etmeye karşı en azından idari, fiziksel ve teknik yöntemlerle korunduğunu garanti ve beyan eder.

 

Bağlantılar (Linkler)

Sitede ek bilgi için kullanılabilecek olan başka web sitelerinin bağlantıları yer almaktadır. Yordam Danışmanlık, diğer web sitelerinin içerdiği bilginin tamamını incelemek zorunda değildir ve başka web sitelerin sunduğu içerik, bilgi, malzeme, ürün ve servisler konusunda sorumluluk kabul etmez. Diğer web sitelere bağlantıların bulunması, bağlantısı verilen web sitelerinin içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez, ayrıca bağlantısı verilen sitelerin kullanımı farklı kullanım koşullarına tabidir. Yordam Danışmanlık, sitede referans verilen web sitelerinin kullanımından doğan kayıp, hasar ve başka yükümlülüklerden sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet

Yordam Danışmanlık'ın sitesinde bulunan ticari markaları, logoları ve hizmet markaları da dahil olmak üzere fikri mülkiyetleri Yordam Danışmanlık’ın, iştiraklerinin, içerik sağlayıcılarının ve diğer üçüncü tarafların tescilli ve tescilli olmayan markalarıdır. Tüm bu ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, sahiplerinin mülkiyetindedir. Sitede yer alan hiçbir şey ima yoluyla, itiraz hakkını ortadan kaldıracak şekilde ya da başka bir şekilde herhangi bir ticari markayı, logoyu veya hizmet markasını aksi belirtilmedikçe sahibinin yazılı izni olmadan kullanma hakkını doğurmaz. Yordam Danışmanlık sitede açıkça belirtilen ve siteye açıkça verilmiş olan tüm hakları ve site içeriğine dair haklarını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi

Bu sitenin kullanımından kaynaklanan risklerin sorumluluğu kullanıcının kendisine aittir site "olduğu gibi" ve " mevcut şekliyle" sunulmaktadır. Herhangi bir zamanda siteye, sitenin herhangi bir özelliğine veya özelliğin herhangi bir kısmına erişimi kısıtlama veya durdurma hakkını saklı tutarız. Yordam danışmanlık açık veya ima edilmiş tüm garantileri reddeder: belirli bir amaç için satılabilirlik ve uygunluk, sitedeki materyalin üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesi, bir performans veya işlemden ima yoluyla çıkarılabilecek garantiler, siteye kesintisiz ve hatasız erişim, sitenin güvenliği, sitede veya sitenin bağlı olduğu sunucuda virüs olmayacağı, sitedeki bilginin doğru, eksiksiz, güncel ve özgün olacağı gibi hususlar garanti edilmez, ancak garanti edilmeyen konular bunlarla sınırlı değildir. Siteye içerik yüklendiğinde veya siteden içerik indirildiğinde, kullanıcı bunu kendi isteğiyle, riskleri kabul ederek yapmıştır. Bu tarz materyallerin yüklenmesi veya indirilmesinden dolayı kullanıcının bilgisayar sisteminde oluşan hasar ve kayıplardan yalnızca kullanıcının kendisi sorumludur. Yordam Danışmanlık tarafından yazılı veya sözlü bir tavsiye hiç bir şekilde garanti sayılmaz. Yordam Danışmanlık, sitedeki içeriğin tamlığı, doğruluğu, noksansızlığı, yeterliliği, gerekliliği, güncelliği, güvenilirliği, özgünlüğü ve başka hiç bir konuda herhangi bir garanti vermez.

Yükümlülük Kısıtlaması

Yordam Danışmanlık, siteyi ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır, bu nedenle kullanıcı siteyi kullanarak sitenin kullanımı sırasında gönderilen ve alınan bilgilerin güvenli olmadığını ve yetkisi olmayan taraflar tarafından edinilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, sitenin kullanımıyla ilgili tüm sorumlulukları, bu risk ve sorumlulukların yalnızca kendisine ait olduğunu; doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel, yapılan herhangi bir eylemin sonucunda oluşan, siteyle ilgili herhangi bir nedenden veya siteyi kullanamamaktan, siteden edinilen herhangi bir bilgi, ürün veya hizmetten, Yordam Danışmanlık'ın sitede bulunan herhangi bir materyali silmesinden veya kaldırmasından; sitenin kullanımına dair sözleşme, haksız muamele veya yükümlülüklere dayanan diğer durumlarda, Yordam Danışmanlık 'ın hasar ihtimallerinden haberdar olması durumunda bile oluşan hasarlarda Yordam Danışmanlık, iştirakleri veya iş ortaklarının hiç bir yükümlülüğü yoktur. Bu sorumluluk reddi, herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, operasyonda veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsleri, dosya bozulması, iletişim hattı aksaklıkları, ağ veya sistem çökmesi, kar kaybı, hırsızlık, yıkım, herhangi bir kayıt ya da veriye yetkisiz erişilerek değişiklik yapılması, kayba sebep olunması ve her türlü maddi ve manevi hasar söz konusu olduğunda geçerlidir. Site kullanıcıları, sitedeki herhangi bir kullanıcının karalayıcı, hakaret niteliğinde, yasa dışı veya başka sebeplerle uygunsuz ve hoş olmayan davranışlarından Yordam Danışmanlık, iştirakleri ve tedarikçilerinin sorunlu olmadığını bilir ve kabul eder. Site kullanıcılarının yukarıda geçen sorunlar baş gösterdiğinde veya Yordam Danışmanlık ile başka bir anlaşmazlıkları söz konusu olduğunda başvurabilecekleri tek yöntem siteyi kullanmaktan vazgeçmektir. Site kullanıcıları ve Yordam Danışmanlık, siteyle ilgili herhangi bir dava açma hakkı ortaya çıktığında, dava nedeninin ortaya çıkmasından sonra altı (6) ay içinde davanın açılması gerektiği konusunda mutabıktır. Aksi takdirde dava nedeni hukuken kalıcı olarak geçersiz sayılacaktır. Yargıdan sorumlu makamların bazıları ima yoluyla belirtilen bir garantinin süresiyle ilgili kısıtlamalara izin vermediği veya yapılan başka bir eylemin sonucu ya da tesadüfi olarak meydana gelen hasarlarda muafiyet veya yükümlülüğün kısıtlanmasına izin vermediğinden dolayı, yukarıdaki kısıtlamaların tamamı veya bir kısmı geçerli olmayabilir.

Tazminat

Site kullanıcıları, sitenin kullanımından ve kullanma koşullarının ihlalinden kaynaklanan her türlü kayıp, yükümlülük, masraf, hasar, makul avukat ücreti ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masraflarla ilgili olarak Yordam Danışmanlık, iştirakleri, ofis çalışanları, yöneticileri, çalışanları, üstlenicileri ve tedarikçilerini tazmin edeceklerini, savunacaklarını ve sorumlu tutmayacaklarını kabul eder. Sizin siteyi destekleyen sistemlerde yaptığınız veya yapmanız gerekirken yapmadığınız bir eylemden dolayı sitede veya siteyi destekleyen sistemlerde teknik bir arıza oluşması durumunda ortaya çıkan kayıpların, yükümlülüklerin, masrafların, hasarların ve söz konusu arızadan dolayı ortaya çıkan makul oranda avukatlık ücreti, mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masrafların tamamı için sorumlu tutulmayı kabul edersiniz. Yordam Danışmanlık yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

Yargı

Site, Yordam Danışmanlık’ın İstanbul’da bulunan ofislerinden yönetilmektedir. Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili her türlü anlaşmazlık veya ihlal Türkiye Cumhuriyeti Kanunları yoluyla Ticari Tahkim Yasaları altında ele alınacaktır ve tahkim tarafından verilen kararla tahkimin yetki sınırları içinde yer aldığı mahkemeye gidilebilecektir.

Bölünebilirlik

Bu kullanım koşularının herhangi bir maddesinin kanuna aykırı, geçersiz veya yürürlüğe konamaz olması durumunda diğer maddeler tamamen yürürlükte kalacaktır.

Devir ve Temlik Yasağı

Siz ve temsil ettiğiniz şahıslar bu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin belirlediği hak ve sorumlulukları, Yordam Danışmanlık 'ın yazılı rızası olmadan devredemezsiniz, böyle bir rıza vermek veya vermemek Yordam Danışmanlık 'ın inisiyatifindedir. Yordam Danışmanlık, işbu sözleşmeyi, haklarını ve yükümlülüklerini sizin rızanız veya temsil ettiğiniz şahısların rızası olmadan devredebilir.

İletişim

Kullanım koşulları ve site ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için info@yordam.com.tr ve info@yordamhrc.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Çerez Kullanımı

Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çerezler, web işaretçileri ve web sunucusu kayıtları gibi araçlarla belirli bilgileri otomatik olarak toplanmaktadır. Topladığımız bilgilere, IP adresleri, özgün cihaz tanımlayıcıları, tarayıcı özellikleri, cihaz özellikleri, işletim sistemi, dil tercihleri, başvurulan URL'ler, sitelerimizde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgiler, sitelerimize yapılan ziyaretlerin tarih ve saatleri ile diğer kullanım istatistikleri dahildir.

Bir "çerez", ziyaretçinin tarayıcısını özgün olarak tanımlamak ya da tarayıcıda bilgi veya ayarları kaydetmek üzere bir web sitesinin ziyaretçinin bilgisayarına veya internet bağlantısı olan başka bir cihazına gönderdiği bir dosyadır.

 

İnternet etiketi, piksel etiketi ya da görünür GIF olarak da adlandırılan "web işaretçisi", web sayfalarını sunuculara ve onların çerezlerine bağlayarak çerezlerle toplanan bilgileri bir web sunucusuna geri aktarmak için kullanılır. Bu otomatikleştirilmiş toplama yöntemleri sayesinde, ziyaretçinin web sitesine göz atarken üzerine tıkladığı bağlantılar ve diğer içeriğin bir kaydı olan "tıklama akışı verilerini" elde edebiliriz.

 

  • Teknik Çerezler

Teknik çerezler, "bir elektronik iletişim ağında bir iletişim faaliyetinin iletiminin yürütülmesi veya sözleşme tarafının ya da kullanıcının bir hizmeti sağlamak için açıkça bir talepte bulunduğu bir bilgi toplumu hizmetinin sağlayıcı açısından kesinlikle gerekli olduğu durumlar" için özel olarak kullanılan çerezlerdir.

Otomatik Bilgi Toplama İşini Nasıl Yapıyoruz?

Sitelerimizde tıklarken, bu etkinliğin bir kaydı toplanabilir ve saklanabilir. Tarayıcı bilgileriniz gibi otomatikleştirilmiş araçlarla topladığımız belirli veri elemanlarının, örneğin, size yolladığımız bir e-postayı açıp açmadığınız gibi sizin hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle bağlantısını kuruyoruz. Belirli türlerde çerezleri aldığınızda size nasıl bildirimde bulunulacağı veya belirli türlerde çerezleri nasıl kısıtlayabileceğiniz ya da engelleyebileceğiniz, tarayıcınız tarafından size açıklanabilir. Tarayıcınız çerezleri engellemenizi sağlıyor olabilir ancak çerezler olmadan Sitelerimizin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Geçerli yasaların gerek gördüğü ölçüde, çerezleri ya da benzer otomatikleştirilmiş araçları kullanarak kişisel bilgiler toplamadan önce onayınızı alacağız.

Sosyal medya paylaşım araçları gibi sitelerimizdeki üçüncü taraf uygulamaların, araçların, pencere öğelerinin ve eklentilerin sağlayıcıları, bu özelliklerle olan etkileşimlerinizle ilgili bilgi toplamak üzere otomatikleştirilmiş araçlar kullanabilir. Bu bilgiler doğrudan bu özelliklerin sağlayıcıları tarafından toplanır ve bu sağlayıcıların gizlilik politikaları ya da bildirilerine tabidir. Geçerli yasalara tabi olmak üzere, Yordam Danışmanlık bu sağlayıcıların bilgi uygulamalarından sorumlu değildir.

Geçerli yasaların gerek gördüğü ölçüde, çerezleri ya da benzer otomatikleştirilmiş araçları kullanarak bilgi toplamadan önce onayınızı alacağız.

 

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Çerezler, web işaretçileri, pikseller, web sunucusu kayıtları ve diğer otomatikleştirilmiş araçlarla toplanan bilgileri,

  • Kullanıcıların sitelerimizi kullanımını kişiselleştirmek; 

  • Kullanıcılarımızın ilgi alanlarına ve sitelerimizi kullanma şekillerine uygun içerik sağlamak;

  • Sitelerimizi ve işimizin diğer yönlerini yönetmek gibi amaçlar için kullanırız. 

 

Üçüncü Taraf Çerezleri

Sitelerimizde ayrıca, Google Analytics ve Adobe Omniture gibi üçüncü taraf çözümleme hizmetlerini kullanmaktayız. Bu hizmetleri yöneten çözümleme sağlayıcıları, Sitelerimizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olmak üzere, çerezler, web sunucusu kayıtları ve web işaretçileri gibi teknolojiler kullanmaktadır. Bu araçlarla toplanan bilgiler (IP adresleri dahil), örneğin Sitelerin kullanımını değerlendirmek için bu bilgileri kullanan çözümleme sağlayıcılarına ve diğer ilgili üçüncü taraflara açıklanabilir. Bu çözümleme hizmetleri ve bu işlemlere katılmama yolları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen aşağıdaki siteleri ve ülkelere özgü eklerde belirtilen siteleri ziyaret edin:

 

Profil Oluşturma ve İlgi Alanına Dayalı Reklam

Sitelerimizde, bireysel ilgi alanlarınız için özelleştirilmiş ürünler ve hizmetlerle ilgili reklamlar sunmak üzere, çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu amaçla, reklamlarımızın sunulduğu üçüncü taraf web sitelerinden de bilgi edinebiliriz. Bu bildirimin bu bölümü, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sunmakta ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Reklam ağının ilgi alanına dayanan reklamlarına katılmama yolları için, lütfen aboutads.info/choices/ adresinde bulunan tüketici katılım dışı kalma sayfasını ziyaret edin.

 

Üçüncü taraf reklam ağlarıyla çalıştığımız için, diğer web sitelerinde bazı Yordam Danışmanlık reklamları görebilirsiniz. Bu reklam ağları aracılığıyla, kullanıcılara sağladığımız iletileri demografik, ilgi alanına dayalı, davranışsal ve içeriğe bağlı araçlarla hedefleyebiliriz. Reklam ağları üzerinden, üçüncü taraf çerezleri, web sunucusu kayıtları, pikseller ve web işaretçileri de dahil olmak üzere, otomatikleştirilmiş araçlarla bilgi toplayarak çevrimiçi etkinliklerinizi zaman içinde izleyebiliriz. Ağlar, bu bilgileri, bireysel ilgi alanlarınız ve önceki etkinlikleriniz için özelleştirilmiş reklamlar göstermek üzere kullanır. Reklam ağlarımızın bizim adımıza toplayabileceği bilgilere, görüntülediğiniz sayfalar veya reklamlar ve web sitelerinde gerçekleştirdiğiniz eylemler gibi, Yordam Danışmanlık reklamları sunan web sitelerini ziyaretleriniz hakkında veriler de dahildir. Veri toplama hem Sitelerimizde hem de bu reklam ağlarına katılan üçüncü taraf web sitelerinde gerçekleşir. Bu işlem ayrıca pazarlama çabalarımızın etkililiğini izlememize de yardımcı olur. Bu reklam ağının ilgi alanına dayanan reklamlarına katılmama yolları için, lütfen aboutads.info/choices/ adresini ziyaret edin. Geçerli yasaların gerek gördüğü ölçüde, ilgi alanına dayanan reklamlar için bilgilerinizi kullanmadan önce onayınızı alacağız.

Sitelerimiz, tarayıcıların "takip etme" sinyallerine yanıt vermek üzere tasarlanmamıştır.

Bir sosyal medya paylaşım aracını kullanımınıza dair bilgiler gibi Sitelerden üçüncü taraf pencere öğeleri ve eklentileriyle toplanan bilgiler, doğrudan eklentilerin ve pencere öğelerinin sağlayıcıları tarafından toplanır. Bu bilgiler eklentilerin ve pencere öğelerinin sağlayıcılarının gizlilik politikalarına tabidir ve Yordam Danışmanlık, bu sağlayıcıların bilgi uygulamalarından sorumlu değildir.

Üçüncü Taraf Siteleri, Uygulamaları ve Hizmetlerine Bağlantılar

Size kolaylık ve bilgi sağlamak için, Sitelerimiz, Yordam Danışmanlık’a bağlı olmayan şirketlerin işlettiği üçüncü taraf siteleri, uygulamaları ve hizmetlerine bağlantılar sunabilir. Bu şirketlerin kendi gizlilik bildirimleri ya da politikaları bulunabilir. Bunları gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Yordam Danışmanlık siteleri haricindeki herhangi bir site, uygulama veya hizmetin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

 

Zorunlu Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

Performans Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

 

Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

Sitedeki metin, tasarım, grafik, logo, ikon, resim, ses klipleri, indirilebilecek materyal, arayüz, kod, yazılım, Yordam Danışmanlık’a ait tüm fikri mülkiyet, bunların seçimi ve düzenlenmesi tamamen Yordam Danışmanlık 'a, iştiraklerine, lisans verenlerine ve/veya içerik sağlayıcılarına ait olup, telif hakkı, ticari marka ve ilgili diğer kanunlarca korunmaktadır. Aksi Yordam Danışmanlık tarafından belirtilmediği sürece, sitedeki bilgi ve/veya materyallerin kopyalanması, indirilmesi ve/veya çıktısının alınması yalnızca kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için mümkün olup, kullanıcının siteden eriştiği, kopyaladığı, indirdiği veya bastığı bilgi ve/veya materyal üzerindeki telif hakkı, ticari marka veya başka mülkiyet hakkı ibaresini silmemesi koşuluna bağlıdır. Bilgi ve/veya materyalin; değiştirme, dağıtma, iletme, performans, yayınlama, basım, lisanslama, tersine mühendislik; siteden edinilen herhangi bir materyalin, bilginin, yazılımın, ürün veya hizmetin türevinin üretilmesi veya satışı gibi, ancak bunlarla kısıtlı olmayan başka herhangi bir sebeple kullanımı kesinlikle yasaktır. Tüm ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere sitede bulunan tüm bilgi ve materyallerin mülkiyet hakları Yordam Danışmanlık'a aittir. Yordam Danışmanlık, sitedeki bilgi ve/veya materyallerin Yordam Danışmanlık ile ilişkisi olmayan üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez.

Sitede sunulan bilgilerin uygunsuz kullanımı, sitenin çalışmasını önleme veya bozma veya siteden gizlice bilgi alma teşebbüsleri de dahil olmak üzere herhangi bir donanım veya yazılımın uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar sitenin işleyişini kesintiye uğratmamalı ya da kesintiye uğratma teşebbüsünde bulunmamalıdır. Yordam Danışmanlık herhangi bir bildirim yapmadan, takdir ettiği şekilde siteye erişimi veya sitenin kullanımını durdurma hakkını saklı tutar. Siteye erişimin veya sitenin kullanımının engellenmesi, yasalar ve adalet önünde Yordam Danışmanlık’ın sahip olduğu hakları veya tazminatı etkilemeyecektir.

Kullanıcı, site aracılığıyla sunulan bilgi ve/veya materyalle ilgili kanuna uygunluk, güvenilirlik, yerindelik, orijinallik ve söz konusu bilginin/materyalin telif hakkı konularında sorumluluk sahibi olduğunu kabul eder. (i) Yanlış, hileli, hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, tehditkar, gizlilik veya reklam haklarını ihlal eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, küfür içeren, veya başka uygunsuz durumlar içeren (ii) ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya buna teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden, yükümlülük meydana getiren veya herhangi bir yasanın ihlaline sebep olan içerikler; (iii) yazılım virüsleri, siyasi propaganda, zincirleme mektup, toplu e-posta veya benzeri "gereksiz" metinler yüklenmemeli, gönderilmemeli veya sitede yayınlanmamalıdır. Kullanıcılar yanlış e-posta adresi veya yanlış kişisel bilgi vermemeli, başka bir kişi veya tüzel kişinin bilgileriyle kendisini yanlış tanıtmamalı; kimlik, eğitim, geçmiş ve işle ilgili nitelikler konusunda yanlış yönlendirici bilgi vermemelidir. Kullanıcılar siteye ticari içerik yüklememelidir.

Ancak yetkili bir kullanıcı iseniz ve işe yerleştirme ve istihdamla ilgili, bilginin sunulma amacına uygun şekilde kullanacaksanız sitedeki kişisel bilgileri kullanabilirsiniz. Bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı, şahsın iletişim bilgilerini vererek bize yönlendirdiğinizde, arkadaşınızın bunu yapmanıza izin verdiğini beyan etmiş olursunuz. Eğer iletişim bilgilerini vermenize razı değillerse lütfen arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı siteye yönlendirmeyiniz. Bu siteden edinilen herhangi bir kişisel bilginin kullanımı bu amaçlara, sitede yayınlanan ve Yordam Danışmanlık tarafından bu sitede güvenlikle ilgili verilen taahhütlerle uyumlu olmalıdır. Kullanıcılar siteye sunulan veya siteden elde edilen kişisel bilgilerin toplandığını, Yordam Danışmanlık ile paylaşıldığını ve bunun dışında yalnızca gizlilik ve veri koruma gerekleri ve kısıtlamaları da dahil olmak üzere geçerli yasalar kapsamında işlendiğini garanti ve beyan eder. Kullanıcılar, Yordam Danışmanlık adına eriştikleri, yönettikleri ve sakladıkları tüm bilgilerin mevcut tüm yasalarla uyumlu, makul ve uygun güvenlik önlemleriyle korunduğunu; kayıp, kötüye kullanma, yetkisiz erişim, edinme, değiştirme veya yok etmeye karşı en azından idari, fiziksel ve teknik yöntemlerle korunduğunu garanti ve beyan eder.

 

Bağlantılar (Linkler)

Sitede ek bilgi için kullanılabilecek olan başka web sitelerinin bağlantıları yer almaktadır. Yordam Danışmanlık, diğer web sitelerinin içerdiği bilginin tamamını incelemek zorunda değildir ve başka web sitelerin sunduğu içerik, bilgi, malzeme, ürün ve servisler konusunda sorumluluk kabul etmez. Diğer web sitelere bağlantıların bulunması, bağlantısı verilen web sitelerinin içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez, ayrıca bağlantısı verilen sitelerin kullanımı farklı kullanım koşullarına tabidir. Yordam Danışmanlık, sitede referans verilen web sitelerinin kullanımından doğan kayıp, hasar ve başka yükümlülüklerden sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet

Yordam Danışmanlık'ın sitesinde bulunan ticari markaları, logoları ve hizmet markaları da dahil olmak üzere fikri mülkiyetleri Yordam Danışmanlık’ın, iştiraklerinin, içerik sağlayıcılarının ve diğer üçüncü tarafların tescilli ve tescilli olmayan markalarıdır. Tüm bu ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, sahiplerinin mülkiyetindedir. Sitede yer alan hiçbir şey ima yoluyla, itiraz hakkını ortadan kaldıracak şekilde ya da başka bir şekilde herhangi bir ticari markayı, logoyu veya hizmet markasını aksi belirtilmedikçe sahibinin yazılı izni olmadan kullanma hakkını doğurmaz. Yordam Danışmanlık sitede açıkça belirtilen ve siteye açıkça verilmiş olan tüm hakları ve site içeriğine dair haklarını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi

Bu sitenin kullanımından kaynaklanan risklerin sorumluluğu kullanıcının kendisine aittir site "olduğu gibi" ve " mevcut şekliyle" sunulmaktadır. Herhangi bir zamanda siteye, sitenin herhangi bir özelliğine veya özelliğin herhangi bir kısmına erişimi kısıtlama veya durdurma hakkını saklı tutarız. Yordam danışmanlık açık veya ima edilmiş tüm garantileri reddeder: belirli bir amaç için satılabilirlik ve uygunluk, sitedeki materyalin üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesi, bir performans veya işlemden ima yoluyla çıkarılabilecek garantiler, siteye kesintisiz ve hatasız erişim, sitenin güvenliği, sitede veya sitenin bağlı olduğu sunucuda virüs olmayacağı, sitedeki bilginin doğru, eksiksiz, güncel ve özgün olacağı gibi hususlar garanti edilmez, ancak garanti edilmeyen konular bunlarla sınırlı değildir. Siteye içerik yüklendiğinde veya siteden içerik indirildiğinde, kullanıcı bunu kendi isteğiyle, riskleri kabul ederek yapmıştır. Bu tarz materyallerin yüklenmesi veya indirilmesinden dolayı kullanıcının bilgisayar sisteminde oluşan hasar ve kayıplardan yalnızca kullanıcının kendisi sorumludur. Yordam Danışmanlık tarafından yazılı veya sözlü bir tavsiye hiç bir şekilde garanti sayılmaz. Yordam Danışmanlık, sitedeki içeriğin tamlığı, doğruluğu, noksansızlığı, yeterliliği, gerekliliği, güncelliği, güvenilirliği, özgünlüğü ve başka hiç bir konuda herhangi bir garanti vermez.

Yükümlülük Kısıtlaması

Yordam Danışmanlık, siteyi ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır, bu nedenle kullanıcı siteyi kullanarak sitenin kullanımı sırasında gönderilen ve alınan bilgilerin güvenli olmadığını ve yetkisi olmayan taraflar tarafından edinilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, sitenin kullanımıyla ilgili tüm sorumlulukları, bu risk ve sorumlulukların yalnızca kendisine ait olduğunu; doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel, yapılan herhangi bir eylemin sonucunda oluşan, siteyle ilgili herhangi bir nedenden veya siteyi kullanamamaktan, siteden edinilen herhangi bir bilgi, ürün veya hizmetten, Yordam Danışmanlık'ın sitede bulunan herhangi bir materyali silmesinden veya kaldırmasından; sitenin kullanımına dair sözleşme, haksız muamele veya yükümlülüklere dayanan diğer durumlarda, Yordam Danışmanlık 'ın hasar ihtimallerinden haberdar olması durumunda bile oluşan hasarlarda Yordam Danışmanlık, iştirakleri veya iş ortaklarının hiç bir yükümlülüğü yoktur. Bu sorumluluk reddi, herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, operasyonda veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsleri, dosya bozulması, iletişim hattı aksaklıkları, ağ veya sistem çökmesi, kar kaybı, hırsızlık, yıkım, herhangi bir kayıt ya da veriye yetkisiz erişilerek değişiklik yapılması, kayba sebep olunması ve her türlü maddi ve manevi hasar söz konusu olduğunda geçerlidir. Site kullanıcıları, sitedeki herhangi bir kullanıcının karalayıcı, hakaret niteliğinde, yasa dışı veya başka sebeplerle uygunsuz ve hoş olmayan davranışlarından Yordam Danışmanlık, iştirakleri ve tedarikçilerinin sorunlu olmadığını bilir ve kabul eder. Site kullanıcılarının yukarıda geçen sorunlar baş gösterdiğinde veya Yordam Danışmanlık ile başka bir anlaşmazlıkları söz konusu olduğunda başvurabilecekleri tek yöntem siteyi kullanmaktan vazgeçmektir. Site kullanıcıları ve Yordam Danışmanlık, siteyle ilgili herhangi bir dava açma hakkı ortaya çıktığında, dava nedeninin ortaya çıkmasından sonra altı (6) ay içinde davanın açılması gerektiği konusunda mutabıktır. Aksi takdirde dava nedeni hukuken kalıcı olarak geçersiz sayılacaktır. Yargıdan sorumlu makamların bazıları ima yoluyla belirtilen bir garantinin süresiyle ilgili kısıtlamalara izin vermediği veya yapılan başka bir eylemin sonucu ya da tesadüfi olarak meydana gelen hasarlarda muafiyet veya yükümlülüğün kısıtlanmasına izin vermediğinden dolayı, yukarıdaki kısıtlamaların tamamı veya bir kısmı geçerli olmayabilir.

Tazminat

Site kullanıcıları, sitenin kullanımından ve kullanma koşullarının ihlalinden kaynaklanan her türlü kayıp, yükümlülük, masraf, hasar, makul avukat ücreti ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masraflarla ilgili olarak Yordam Danışmanlık, iştirakleri, ofis çalışanları, yöneticileri, çalışanları, üstlenicileri ve tedarikçilerini tazmin edeceklerini, savunacaklarını ve sorumlu tutmayacaklarını kabul eder. Sizin siteyi destekleyen sistemlerde yaptığınız veya yapmanız gerekirken yapmadığınız bir eylemden dolayı sitede veya siteyi destekleyen sistemlerde teknik bir arıza oluşması durumunda ortaya çıkan kayıpların, yükümlülüklerin, masrafların, hasarların ve söz konusu arızadan dolayı ortaya çıkan makul oranda avukatlık ücreti, mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masrafların tamamı için sorumlu tutulmayı kabul edersiniz. Yordam Danışmanlık yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

Yargı

Site, Yordam Danışmanlık’ın İstanbul’da bulunan ofislerinden yönetilmektedir. Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili her türlü anlaşmazlık veya ihlal Türkiye Cumhuriyeti Kanunları yoluyla Ticari Tahkim Yasaları altında ele alınacaktır ve tahkim tarafından verilen kararla tahkimin yetki sınırları içinde yer aldığı mahkemeye gidilebilecektir.

Bölünebilirlik

Bu kullanım koşularının herhangi bir maddesinin kanuna aykırı, geçersiz veya yürürlüğe konamaz olması durumunda diğer maddeler tamamen yürürlükte kalacaktır.

Devir ve Temlik Yasağı

Siz ve temsil ettiğiniz şahıslar bu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin belirlediği hak ve sorumlulukları, Yordam Danışmanlık 'ın yazılı rızası olmadan devredemezsiniz, böyle bir rıza vermek veya vermemek Yordam Danışmanlık 'ın inisiyatifindedir. Yordam Danışmanlık, işbu sözleşmeyi, haklarını ve yükümlülüklerini sizin rızanız veya temsil ettiğiniz şahısların rızası olmadan devredebilir.

İletişim

Kullanım koşulları ve site ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için info@yordam.com.tr ve info@yordamhrc.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Çerez Kullanımı

Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çerezler, web işaretçileri ve web sunucusu kayıtları gibi araçlarla belirli bilgileri otomatik olarak toplanmaktadır. Topladığımız bilgilere, IP adresleri, özgün cihaz tanımlayıcıları, tarayıcı özellikleri, cihaz özellikleri, işletim sistemi, dil tercihleri, başvurulan URL'ler, sitelerimizde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgiler, sitelerimize yapılan ziyaretlerin tarih ve saatleri ile diğer kullanım istatistikleri dahildir.

Bir "çerez", ziyaretçinin tarayıcısını özgün olarak tanımlamak ya da tarayıcıda bilgi veya ayarları kaydetmek üzere bir web sitesinin ziyaretçinin bilgisayarına veya internet bağlantısı olan başka bir cihazına gönderdiği bir dosyadır.

 

İnternet etiketi, piksel etiketi ya da görünür GIF olarak da adlandırılan "web işaretçisi", web sayfalarını sunuculara ve onların çerezlerine bağlayarak çerezlerle toplanan bilgileri bir web sunucusuna geri aktarmak için kullanılır. Bu otomatikleştirilmiş toplama yöntemleri sayesinde, ziyaretçinin web sitesine göz atarken üzerine tıkladığı bağlantılar ve diğer içeriğin bir kaydı olan "tıklama akışı verilerini" elde edebiliriz.

 

  • Teknik Çerezler

Teknik çerezler, "bir elektronik iletişim ağında bir iletişim faaliyetinin iletiminin yürütülmesi veya sözleşme tarafının ya da kullanıcının bir hizmeti sağlamak için açıkça bir talepte bulunduğu bir bilgi toplumu hizmetinin sağlayıcı açısından kesinlikle gerekli olduğu durumlar" için özel olarak kullanılan çerezlerdir.

Otomatik Bilgi Toplama İşini Nasıl Yapıyoruz?

Sitelerimizde tıklarken, bu etkinliğin bir kaydı toplanabilir ve saklanabilir. Tarayıcı bilgileriniz gibi otomatikleştirilmiş araçlarla topladığımız belirli veri elemanlarının, örneğin, size yolladığımız bir e-postayı açıp açmadığınız gibi sizin hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle bağlantısını kuruyoruz. Belirli türlerde çerezleri aldığınızda size nasıl bildirimde bulunulacağı veya belirli türlerde çerezleri nasıl kısıtlayabileceğiniz ya da engelleyebileceğiniz, tarayıcınız tarafından size açıklanabilir. Tarayıcınız çerezleri engellemenizi sağlıyor olabilir ancak çerezler olmadan Sitelerimizin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Geçerli yasaların gerek gördüğü ölçüde, çerezleri ya da benzer otomatikleştirilmiş araçları kullanarak kişisel bilgiler toplamadan önce onayınızı alacağız.

Sosyal medya paylaşım araçları gibi sitelerimizdeki üçüncü taraf uygulamaların, araçların, pencere öğelerinin ve eklentilerin sağlayıcıları, bu özelliklerle olan etkileşimlerinizle ilgili bilgi toplamak üzere otomatikleştirilmiş araçlar kullanabilir. Bu bilgiler doğrudan bu özelliklerin sağlayıcıları tarafından toplanır ve bu sağlayıcıların gizlilik politikaları ya da bildirilerine tabidir. Geçerli yasalara tabi olmak üzere, Yordam Danışmanlık bu sağlayıcıların bilgi uygulamalarından sorumlu değildir.

Geçerli yasaların gerek gördüğü ölçüde, çerezleri ya da benzer otomatikleştirilmiş araçları kullanarak bilgi toplamadan önce onayınızı alacağız.

 

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Çerezler, web işaretçileri, pikseller, web sunucusu kayıtları ve diğer otomatikleştirilmiş araçlarla toplanan bilgileri,

  • Kullanıcıların sitelerimizi kullanımını kişiselleştirmek; 

  • Kullanıcılarımızın ilgi alanlarına ve sitelerimizi kullanma şekillerine uygun içerik sağlamak;

  • Sitelerimizi ve işimizin diğer yönlerini yönetmek gibi amaçlar için kullanırız. 

 

Üçüncü Taraf Çerezleri

Sitelerimizde ayrıca, Google Analytics ve Adobe Omniture gibi üçüncü taraf çözümleme hizmetlerini kullanmaktayız. Bu hizmetleri yöneten çözümleme sağlayıcıları, Sitelerimizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olmak üzere, çerezler, web sunucusu kayıtları ve web işaretçileri gibi teknolojiler kullanmaktadır. Bu araçlarla toplanan bilgiler (IP adresleri dahil), örneğin Sitelerin kullanımını değerlendirmek için bu bilgileri kullanan çözümleme sağlayıcılarına ve diğer ilgili üçüncü taraflara açıklanabilir. Bu çözümleme hizmetleri ve bu işlemlere katılmama yolları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen aşağıdaki siteleri ve ülkelere özgü eklerde belirtilen siteleri ziyaret edin:

  • Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout

  • Adobe Analytics: adobe.com/privacy/analytics.html#1

 

Profil Oluşturma ve İlgi Alanına Dayalı Reklam

Sitelerimizde, bireysel ilgi alanlarınız için özelleştirilmiş ürünler ve hizmetlerle ilgili reklamlar sunmak üzere, çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu amaçla, reklamlarımızın sunulduğu üçüncü taraf web sitelerinden de bilgi edinebiliriz. Bu bildirimin bu bölümü, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sunmakta ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Reklam ağının ilgi alanına dayanan reklamlarına katılmama yolları için, lütfen aboutads.info/choices/ adresinde bulunan tüketici katılım dışı kalma sayfasını ziyaret edin.

 

Üçüncü taraf reklam ağlarıyla çalıştığımız için, diğer web sitelerinde bazı Yordam Danışmanlık reklamları görebilirsiniz. Bu reklam ağları aracılığıyla, kullanıcılara sağladığımız iletileri demografik, ilgi alanına dayalı, davranışsal ve içeriğe bağlı araçlarla hedefleyebiliriz. Reklam ağları üzerinden, üçüncü taraf çerezleri, web sunucusu kayıtları, pikseller ve web işaretçileri de dahil olmak üzere, otomatikleştirilmiş araçlarla bilgi toplayarak çevrimiçi etkinliklerinizi zaman içinde izleyebiliriz. Ağlar, bu bilgileri, bireysel ilgi alanlarınız ve önceki etkinlikleriniz için özelleştirilmiş reklamlar göstermek üzere kullanır. Reklam ağlarımızın bizim adımıza toplayabileceği bilgilere, görüntülediğiniz sayfalar veya reklamlar ve web sitelerinde gerçekleştirdiğiniz eylemler gibi, Yordam Danışmanlık reklamları sunan web sitelerini ziyaretleriniz hakkında veriler de dahildir. Veri toplama hem Sitelerimizde hem de bu reklam ağlarına katılan üçüncü taraf web sitelerinde gerçekleşir. Bu işlem ayrıca pazarlama çabalarımızın etkililiğini izlememize de yardımcı olur. Bu reklam ağının ilgi alanına dayanan reklamlarına katılmama yolları için, lütfen aboutads.info/choices/ adresini ziyaret edin. Geçerli yasaların gerek gördüğü ölçüde, ilgi alanına dayanan reklamlar için bilgilerinizi kullanmadan önce onayınızı alacağız.

Sitelerimiz, tarayıcıların "takip etme" sinyallerine yanıt vermek üzere tasarlanmamıştır.

Bir sosyal medya paylaşım aracını kullanımınıza dair bilgiler gibi Sitelerden üçüncü taraf pencere öğeleri ve eklentileriyle toplanan bilgiler, doğrudan eklentilerin ve pencere öğelerinin sağlayıcıları tarafından toplanır. Bu bilgiler eklentilerin ve pencere öğelerinin sağlayıcılarının gizlilik politikalarına tabidir ve Yordam Danışmanlık, bu sağlayıcıların bilgi uygulamalarından sorumlu değildir.

Üçüncü Taraf Siteleri, Uygulamaları ve Hizmetlerine Bağlantılar

Size kolaylık ve bilgi sağlamak için, Sitelerimiz, Yordam Danışmanlık’a bağlı olmayan şirketlerin işlettiği üçüncü taraf siteleri, uygulamaları ve hizmetlerine bağlantılar sunabilir. Bu şirketlerin kendi gizlilik bildirimleri ya da politikaları bulunabilir. Bunları gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Yordam Danışmanlık siteleri haricindeki herhangi bir site, uygulama veya hizmetin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

 

Zorunlu Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

Performans Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

 

Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

site kullanım şartları ve gizlilik

bottom of page