top of page

insan kaynakları yönetimi danışmanlığı

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan diğer kaynaklar gibi insan kaynağının da doğru belirleme, konumlandırma ve performansını artırmak amacıyla doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

Çalışanlarını en önemli rekabet kaynağı olarak gören firmaların bünyelerine, müşteri memnuniyeti öncelikli hedefi olan, yaratıcı ve ekip çalışmasını benimseyen çalışanları katması ve kişisel gelişimlerini sürekli olarak katkılaması gerekir.

Firmalara bakış açılarını değiştirme ve yeni bakış açıları kazandırma, farklı düşünme ve iş süreçlerine değer katıcı çözümler geliştirme konularında rehberlik eden danışmanlarımız kurumsal reflekslerin gelişimine uygun ortamları oluşturur.

Danışmanlarımız hedefleriniz, doğrultusunda etkinlik ve verimliliğinizin saptanması, iş gücünün planlanması ve iş performansını artırmaya dönük çözüm önerilerinin sunulması ve eylem planlarınızın yapılandırılması konularında kalıcı ve uygulanabilir çözümler üretir.

 • İK Check-up

 • İnsan Kaynağınızın Değerlendirilmesi

 • Onboarding Süreçlerinizin Tasarlanması 

 • Organizasyonunuz İçin Norm Kadro Çalışmasının Yapılması

 • Görev Tanımlarınızın Hazırlanması

 • Yetkinlik Modellerinin Oluşturulması

 • Performans Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi

 • Ücret Yönetim Sistemi’nin Kurulması

 • İnsan Kaynağı Gelişim ve Eğitim Planları’nın ve Eğitim Yönetim Sistemi’nin Kurulması

 • İnsan Kaynakları Birim Kariyer Yönetim Sistemi’nin Kurulması

 • İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi’nin Kurulması

 

konularında sizlerle birlikte düşünür ve süreçlerinizin yapılandırılmasına yönelik yol haritalarını oluşturur.

 

 Onboarding Süreci 

 

Sadece İK’nın Değil, Herkesin İşi…

 • Etkili “Onboarding” programına sahip şirketlerde bağlılık ve motivasyon daha yüksek oluyor. (Lombardi, 2011)

 • Yeni işe başlayanların % 69’u iyi yapılandırılmış bir Onboarding programı ile 3 yıla kadar şirkette kalmayı tercih ediyor. (Eduson)

Onboarding süreci, “Pre-Onboarding” süreci ile başlar. Potansiyel adaylarda yaratılan pozitif marka algısı ile doğru adayların şirketinize başvurmasını sağlayabilirsiniz.

İyi yönetilen  bir Pre-Onboarding süreci sonrasında şirketinize kazandırdığınız potansiyel  çalışanların işe başladıkları andan itibaren 3 ay boyunca yaşadıkları Onboarding sürecindeki deneyim, “şirketinizde devam mı yoksa tamam mı” kararlarında çok etkili oluyor. Çalışan devir oranının %20’si ilk 45 günde gerçekleşiyor.

 

 İK Check-Up 

 • İK süreçlerinizin mevzuata uyumunda problemler mi yaşıyorsunuz?

 • Personel devir oranınız yüksek mi?

 • İşiniz büyürken organizasyon yapınız aynı mı kaldı?

Bu gibi sorulara cevabınız evet ise, çözüm için size destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Sadece İK'nın değil, herkesin işi!

YORDAM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. ÜNVANI VE İZİN TARİHİ / SAYISI: 02.11.2020  / 7066277

İK yönetimi danışmanlığı

bottom of page