5 Adımda Kurumsal Check-up

5 Adımda Kurumsal Check-up Uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını analiz ederek, stratejik kararlarınız ve gelecek tasarımınız için gerekli alt yapının hazırlanmasını hedefliyoruz.

1

Mevcut Durum Analizi

 • Sorunun Analizi
 • Teklif  Onaylanma Süreci
2

Detaylı Analiz

 • Şirket İçi Analiz
 • Dış Çevre Analizi
 • Yeni Fırsatların Değerlendirilmesi
3

Quick Win Analiz

Yapılan analizler sonucunda edinilen bulguların ışığında kısa dönemde bazı küçük değişiklikler yapılarak verimlilik ve karlılık gibi kazanımlar yaratabilecek uygulamaların belirlenmesi, raporlanması ve hayata geçirilmesi sürecinin desteklenmesidir.

4

Stratejik Plan ve Taktik Oluşturma

Misyon, vizyon ve stratejik hedefler dahilinde uzun dönem planların oluşturulması ve stratejik hedeflerin günlük işlere indirgenerek uygulanabilir aksiyonlar haline dönüştürülmesidir.

5

Uygulama & Denetleme

 • Yıllık Hedefler
 • Kaynak Dağılımı
 • Çalışanların Motivasyonu
 • İç & Dış Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Performans Ölçümü
 • Düzeltici Faaliyetler & Uygulamalar
 • Denetleme

Kurumsal Check-up Hizmeti