Aile Şirketleri

Dünya genelinde ve Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümünü gerçekleştiren aile şirketlerinin büyümeleri ile eş zamanlı olarak kurumsallaşma faaliyetlerini yürütemedikleri için bir sonraki kuşağa geçişte sorunlar yaşadıkları ve bu nedenle uzun vadede yaşamlarını devam ettiremedikleri bilinmektedir. Araştırmalar, üçüncü kuşağa aktarılabilen aile şirketler için bu oranının sadece % 4 olduğunu göstermektedir.

Yordam olarak “Aile Şirketlerinde Global Entegrasyon” hizmetimiz; kurumsal yönetim ilkeleri ışığında aile – şirket ilişkilerinin düzenlenmesi, aile içi iletişimi destekleyecek ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak aile anayasasının oluşturulması, yönetimin yeni kuşaklara devrinin planlanması ve aile üyelerinin beklentilerinin yönetimi süreçlerini içermektedir.

Sizi Arayalım

""
1
Adınızad/soyad
Telefonfirma/özel
Firmaşirketiniz
Firmadaki Pozisyonunuzyour full name
Previous
Next