İşçinin İşverenle Rekabet Yasağı Müessesesi

Rekabet Kavramının İrdelenmesi 1. GENEL OLARAK Sözlük anlamı itibariyle rekabet; “iş ve sanatta, ilim ve hünerde üstün olmaya çalışmak ve başkalarına rağmen kazanma gayreti” , “aynı amacı güden kimseler arasında çekişme, kıskançlık; rekabet etmek, birbirleriyle yarışmak”[1] yanında “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasındaki özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış”[2] olarak da tanımlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar dışında