Mobbing

Mobbing Sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı günümüz dünyasında insan ilişkileri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla var olan insan kaynağının en etkin ve en verimli şekilde kullanılabilmesi için teknik donanımın yanı sıra sosyal ilişkiler ve iletişim yeterliliğine sahip çalışanlar istihdam etmek ön plana çıkmaktadır. Ve insan ilişkilerinin niteliği işyerinin verim ve performansında önemli