Halka Açık Şirketlerin İşçi Ücretlerini Ödeyememesi Özel Bir Durumdur

Halka Açık Şirketlerin İşçi Ücretlerini Ödeyememesi Özel Bir Durumdur Evet, özel bir durumdur ve bildirilmesi gerekir. Bu hafta da, halka açık şirketlerin özel durumlarının kamuyu aydınlatma amacıyla bildiriminin yapılmasını gerektiren çalışma hayatına ilişkin hususlara devam ediyoruz. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde yapılması gereken bildirim hallerinden birisi de ortaklığın personel giderlerini ödememesi, ödemeleri ertelemesi ve/veya taksitlendirmesi durumlarıdır.

İşçinin İşverenle Rekabet Yasağı Müessesesi

Rekabet Kavramının İrdelenmesi 1. GENEL OLARAK Sözlük anlamı itibariyle rekabet; “iş ve sanatta, ilim ve hünerde üstün olmaya çalışmak ve başkalarına rağmen kazanma gayreti” , “aynı amacı güden kimseler arasında çekişme, kıskançlık; rekabet etmek, birbirleriyle yarışmak”[1] yanında “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasındaki özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış”[2] olarak da tanımlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar dışında