İşe Alım

Kurumlara aradıkları nitelikli elemanların temini, kurumun bulunduğu sektör, müşteri profili, ürün gamı ve çalışan profili göz önüne alınarak ön değerlendirmesi yapılmış aday havuzları ile gerçekleştirilir.

Ön değerlemesi yapılmış geniş CV bankamız ve gerektiğinde executive search yolu ile yapılan yerleştirme çalışması firmaların görünmeyen zaman ve maliyet kayıplarını en aza indirger.

İşe alım modülü, sisteme doğru insan kaynağını, doğru konumlandırma ile dahil eder.

Kaynağın doğru yönlendirilmesi, eğitilmesi ve performansının geliştirilmesi çok daha hızlı bir çevrim ile süreklilik ve tutarlılık gerektirir; bunu kariyer ve performans yönetimi ve eğitim planlama modülleri gerçekleştirir.

Kurumlara Uygun İşe Alım Çözümleri