Bu Bir Evrim !

Bu bir Evrim! Ne diyordu Darwin: Ortama daha iyi uyum sağlayan canlılar hayatta kalabilir, uyum sağlayamayanlar ise yok olur. Tabiatta, şanslı ya da güçlü olan değil, koşullara daha iyi uyum sağlayan kazanır. Aynısını iş dünyası için de söylemek mümkün. Bugün, “Dördüncü Endüstri Devrimi” olarak adlandırılan dönemdeyiz. Bu dönemde, dijital teknolojiler her zamankinden daha çeşitli ve

Çalışan Deneyimi

Çalışan Deneyimi Müşterilerin gönlünü kazanma, ihtiyaçlarını tam zamanında karşılama, sadık müşteriler yaratma gibi konular, “Müşteri Deneyimi Yönetimi” başlığı ile hemen hemen tüm kurumların odağına girmiş durumda. Kurumlar, müşteri deneyimi meselesi üzerine araştırmalar yapıyor, stratejiler geliştiriyor, bu işe odaklı birimler kurarak, “Sıra Dışı Müşteri Deneyimi” yaratabilmek için yoğun çaba harcıyorlar. Müşteri deneyimini etkin şekilde yönetmeyi başarabilen