Ekibini ve Değişimi Yönetme (EDYÖN)

EDYÖN 01: Takımı Yönetmek ve Geliştirmek

Programın Amacı; Ekiplerine liderlik yapan bireylerin ekiplerini onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yönetmelerini sağlamak ve hedeflere en etkin ve net yoldan ulaşmalarını desteklemektir.

EDYÖN 02: Etkili Takım Yönetimi

Programın amacı; şirket bünyesindeki departmanlar arası ve departmanlar içi iletişimin kuvvetlendirilmesi, takım ruhunun oluşturulması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesidir. Program sonunda katılımcılar iç müşteri olarak birbirlerini yorumlamayı ve gereksinimlerini karşılamayı öğrenecekler, ortak karar alma süreçlerinde verim artırıcı teknikleri öğrenecekler, iş bölümü için kişilik özelliklerini teşhis etmeyi öğrenecek, takım oyununda kendi güçlü ve güçsüz yönlerini saptayacaklar, başkalarında teşhis ettikleri özelliklerden takımı motive etme ve iletişim kurma sırasında yararlanmayı öğreneceklerdir.

EDYÖN 03: Takım Performans Yönetimi

Programın Amacı; her kademeden yöneticinin çalışanlarıyla yürüteceği performans gelişim görüşmelerinin yapılandırabilmesini sağlamaktır.

EDYÖN 04: Yeni Nesil Koçvari Liderlik: “FEEDFORWARD”

Üç kuşağın aynı anda çalıştığı günümüz iş dünyasında özellikle değişimi ve farklılıkları yönetme becerileri üzerinde yoğunlaşan programın amacı, “Koçvari Yönetici” ve “ileri-besleme (feedforward)” kavramları hakkında farkındalığı arttırarak, katılımcıların yeni nesil Liderlik becerilerine katkıda bulunmaktır.

EDYÖN 05: Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri

Programın Amacı; Her seviyeden yöneticiye ekiplerinin performansını artırmakta kullanabilecekleri temel koçluk becerilerini vermektir.

EDYÖN 06: Etkin Yönetim Becerileri ve Liderlik

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

EDYÖN 07: Stratejik Düşünme ve Problem Çözme

Programın Amacı; rekabetin ve bilgi bombardımanının yoğun, hızın baş döndürücü olduğu günümüz dünyasında; değişimi analiz edebilmek, sürdürülebilirliğe odaklanmak ve doğru karar alabilmek için bir probleme ya da meseleye etki eden kritik unsurları belirlemeye yardımcı yaklaşımları katılımcılara aktarabilmektedir.

EDYÖN 08: Stratejik Bakış

Programın Amacı; Stratejik planlama ve yönetim yetkinliğinin geliştirilmesidir.  Stratejik Planlama; kurumun, şirketin uzun dönemli hedeflerinin, amaçlarının açık ve net olarak, gelecek yönelimli olarak belirlenmesi; bu amaçlara uygun performans hedefleri ve stratejilerinin temel yapısının oluşturulmasıdır. Stratejik yönetim ise stratejik planlama aşamasını esas alarak, kurumun, uzun dönemli performansını tanımlayan yönetsel kararların ve faaliyetlerin hayata geçirilip, izlenmesi, gerekli gelişmelerin planlanıp, faaliyete dönüştürülmesi sistematiğidir.

Ekibini ve Değişimi Yönetme (EDYÖN)

EDYÖN 09: Değişim ve Farklılıkların Yönetimi

Programın Amacı; Çevremizdeki hızlı değişimin gerekçelerini tartışarak, böyle bir ortama ve bu süreçte oluşan farklılıklara en etkin nasıl yaklaşabileceğimizi, olası bir direnci nasıl yönetebileceğimizi, farklı bakış açılarını esnek bir yaklaşımla nasıl ortak bir hedefe yönlendirebileceğimizi aktarmak ve bu yöndeki liderlik becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

EDYÖN 10: Farklı Kuşakları Yönetmek (Y KUŞAĞI)

Y kuşağı iş hayatına bugüne kadar katılan tüm kuşaklardan daha farklı: Bağımsızlar, kendilerine güveniyorlar, teknolojiye açıklar, iş değiştirmek onlar için bir yaşam tarzı. Geleceğin küresel iş yaşamında egemen olacak olan “kendi kariyer öykülerini yazmak isteyen” bu kuşak, rekabette öne geçmek için kritik önem taşıyor. Giderek daha da talepkar hale gelen bu ortamda, geleceğin işyerleri kuşaklar arası farkları yönetmeyi ve yeni bir mükemmellik standardına ulaşmak için tüm kuşakların katkılarını elde tutabilmeyi gerekli kılacak.

Programın Amacı; Yöneticilerin başarılı iş sonuçları almaları yolunda, kuşaklararası farklılıklara ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgi doğrultusunda Y kuşağı ile çalışırken kullandıkları teknikleri geliştirmeleri ve zenginleştirmeleri hedeflenmektedir.

EDYÖN 11: Yetkilendirme ve Geribildirim

Yetkilendirme ve geribildirim, tüm yöneticiler tarafından tam olarak öğrenilmesi gereken birbiri ile yakından ilgili iki yönetici becerisidir.

Programın Amacı; katılımcıların görevleri verimli şekilde çalışanlarına delege ve takip edebilmelerini ve süreç boyunca ve sonunda etkin geribildirimde bulunabilmeyi öğreneceklerdir.

EDYÖN 12: Çatışma Yönetimi ve Arabuluculuk

Farklı kişiler, farklı sorumluluklar ve farklı kişisel hedeflerin karşılaştığı günümüz iş yaşamında çatışmalar kaçınılmazdır. Yöneticilerin büyük vaktini alan, çalışanların enerjisini tüketen çatışmalar vaktinde çözülmezse şirketler için büyük verimlilik ve motivasyon kaybına sebep olurlar.

Programın Amacı; Çatışmaların nedenlerini anlamak ve çözmek için çeşitli stratejilerin öğretilmesi ve olası çatışmaları önlemek için çözümlerin  paylaşılmasıdır.

Eğitimin yöneticiler için olan versiyonuna ek olarak, çatışmalarda arabuluculuk yapma, çatışmaları sonlandırma da yer almaktadır.

EDYÖN 13: Etkin İletişim Becerileri

Programın Amacı; özel ve iş hayatımızda insanın kendini tanıması ve bilmesi yolunda bir farkındalık yaratmak, iyi ilişkilerin kazanılması ve yürütülmesini sağlamak, müşteri kazanmak ve etkili bir iletişim kurarak hep aranılan insan olmanın metodolojisini göstermektir.

EDYÖN 14: Bireyi Anlamak/Nasıl Karar Veriyoruz?

Her birey kendine özgü inanç, değer ve yargılara sahiptir. Sahip oldukları bu değer ve yargılar belirli yönde davranmalarına sebep olmaktadır. Fakat yargılarımız ve/veya alışkanlıklarımız ne kadar doğru ve tam bilgiyle gelişmiştir? Bu eğitimin amacı davranışlarımızın gerçek sebebini anlamayı ve farkındalıklı hareket etmemize yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca günlük yaşamımızda kişilerarası iletişim içinde yaşadığımız sorunları anlamlandırmak, sorunlara farklı perspektiflerden bakarak duygularımızı kontrol etmeye destek verecektir.Hayattan ne istediğimizi anlamak, bizi mutlu ve mutsuz eden durum, olay ve kişileri (özellikleri) keşfederek mutlu olmanın yollarını fark etme konusuna odaklanacaktır.

EDYÖN 15: Protokol Kuralları

Programın Amacı; İş hayatında ve Devlet Kurumları ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda gereken Protokol Kurallarının incelenmesi ve öğretilmesidir.

Yönetsel Yetkinlik Programları