Kendini Yönetme (KYÖN)

KYÖN 01: Liderlik Gelişim Programı 1 - Kendini Yönetmek

Programın Amacı; Liderlik becerilerinin gelişiminin ilk adımı olan kişisel liderlik becerilerinin ve proaktif bakış açısının gelişimine katkı sağlayarak vizyoner liderler yaratmayı sağlamaktır.

KYÖN 02: Liderlik Gelişim Programı 2 - İlişki Yönetimi

Programın Amacı; Liderliğin önemeli bir unsuru olan kaliteli ilişkiler geliştirmeye katkı sağlayacak bakış açısı ve araçları kazandırmak / pekiştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca kurum içindeki liderlik fonksiyonunu yerine getiren bireylerin ortak bir dil geliştirmesine destek olmayı sağlamaktır.

KYÖN 03: Potansiyeline Liderlik Etmek

Etkili liderlik, bireyin benliğini tanıması ve kendi kendini yönetmesi ile başlar. Lider öncelikle kendi potansiyelini geliştirmek, kendi kendine koçluk yapmak, kendi kendisinin lideri olmak durumundadır.

Programın Amacı; transaksiyonel analiz teorisinin sunduğu araçları kullanarak katılımcıların davranışları ve kişiler arası ilişkileri ile ilgili farkındalıklarını artırmak, sistem ve organizasyonların işleyişine dair farklı bir perspektif sunmaktır.

KYÖN 04: Kişisel Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Farkındalık Atölyesi

İş hayatında ve özel hayatında gerçek anlamda potansiyelini kullanamayan, bunun sonucu olarak tatminsizlik yaşayan, bu tatminsizliği doyumlu bir yaşama dönüştürmek için ne yapacağını, ne yapmak istediğini arayan yetişkinleri, iş ve özel hayat dengesini sağlamak; vizyonunu, değerlerini, amaçlarını iş hayatları ile örtüştürerek keşfettiği kuvvetli yanlarını kullanmaları yönünde cesaretlendirmek ve gerçek potansiyellerini kendi çabaları ile eyleme dönüştürmek bu çalışmanın temel amacıdır.

KYÖN 05: Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Programın Amacı; kurumunuzda çalışan her seviyedeki çalışana inovasyonun ne olduğu, gerekliliği, türleri ve nasıl hayata geçirileceğine dair giriş seviyesinde bilgiler vermektir. Sektöre özel örnekler ve vakalarla desteklenen eğitimde, inovatif fikir geliştirme teknikleri teorik olarak ve örneklerle anlatılmakta, workshoplarla ise tekniklerin katılımcılar tarafından içselleştirilmesi sağlanmaktadır.

KYÖN 06: Duygusal Zeka

Son dönemde zekâ üzerine yapılan çalışmalar, iş hayatı ve sosyal hayatta geleneksel zekâ (IQ)  düzeyinin başarı için tek başına yeterli olmadığını ortaya koymakta ve Duygusal Zekâ (EQ)’ nın önemini göstermektedir. Duygusal zekâsı yüksek olan kişilerin sosyal yaşamlarında daha mutlu, çevreleriyle daha iyi ilişkiler içinde olan, iş hayatında daha başarılı kişiler olduğu bilinmektedir. Duygusal zekâ; geliştirilebilen, öğrenilebilen bir yetkinliktir.

Programın Amacı; duygusal zekânın beş boyutu hakkında katılımcıların bilgi ve beceri kazanması, bu sayede potansiyellerini açığa çıkarması hedeflenmektedir.

KYÖN 07: Duygusal Zekalı İşler

Programın amacı; her seviyeden ve birimden çalışanların kişisel ve sosyal zeka ayırımında duygusal zeka becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

KYÖN 08: İş ve Özel Yaşamın Anahtarları: İçsel Koçluk

Programın Amacı; Kişilerin koçluk becerileriyle farklı bir bakış açısı kazanarak, hedef koyma, hedefe ulaşma, çözüm odaklı olma, kendini ve diğerlerini tanıma, yaşamı daha iyi algılama, zamanı verimli kullanma, güçlü özelliklerinin farkında olmalarını sağlamaktır.

KYÖN 09: Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma Teknikleri

Tüm psikoloji terimleri arasında belki de en sık kullanılanı: Stres.

Stres, hayatımızı devam ettirmek için vücudumuzun ürettiği bir savunma mekanizmasıdır aslında. Peki o zaman, bizim için bu kadar hayati bir güçken, stres nasıl olup da hayatımızı bu kadar zorlaştıran bir hal almıştır?

Bu uygulamalı eğitimde stresin ne olduğu, hayatımızı nasıl etkilediği ve ne şekilde stresi yenip olumlu bir güce çevireceğimiz üzerinde durulmakta; stresle baş etmek için çeşitli yöntemler paylaşılmaktadır.

KYÖN 10: İmaj Yönetimi ve Beden Dili

Programın Amacı; Katılımcıların beden diline hâkim olup daha iyi iletişim kurmaları, daha etkili ve daha profesyonel kişisel imaj sahibi olabilmeleri, tüm bunların sonucu olarak da kurum imajına katkıda bulunabilmelerinin sağlanmasıdır.

Kendini Yönetme (KYÖN)

KYÖN 11: Zaman Yönetimi ve Planlama

Programın amacı; her seviyeden ve birimden çalışanların zamanı verimli kullanma ve planlı çalışma melekelerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

KYÖN 12: Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme

Programın Amacı; İşletmelerde çalışan kişilerin problem çözme ve yaratıcı düşünce üretme yönlerinin geliştirilmesi için gerekli zihinsel hazırlığın sağlanmasıdır. Program; çalışan herkesin problem çözme, karar verme ve bunları uygulama becerilerini geliştirmek, yaratıcı düşünebilme konusunda ilham vermek ve olaylara geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KYÖN 13: İş Yaşamında Yazılı İletişimin İncelikleri

Programın Amacı; Katılımcıların kurum kültürüne ve markasına uygun şekilde yazışmalar yapabilmelerini, profesyonel yazım tekniklerini ve sıkça karşılaşılan hataları öğrenmelerini, yazışmalarda karşılaşılan sorunlara pratik çözümler üretebilmelerini ve yazma becerilerini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Kişisel Gelişim Programları