2017 Ocak-Mart Genel Katılıma Açık Eğitimler

*Eğitimimiz gerçekleşmiştir.

Eğitimin Amacı 

Eğitimin amacı, Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması ve İş Hukuku’na yönelik güncel değişiklikler ve uygulamalara yönelik bilgilendirme yapılmasıdır.

Tarih : 24.01.2017

Süre : 1 Gün /9.30 am -17.30 pm 

Eğitim Yeri: Ramada Hotel /Altunizade-İstanbul

*Eğitimimiz gerçekleşmiştir.

Eğitimin Amacı

İK dışında yer alan fonksiyon yöneticilerinin, İK biriminin önerdiği veya kendilerinin ilk görüşmeyi yaptığı adaylara uygulamaları gereken mülakat tekniklerini standart hale getirmek.içeriği,  katmın içeriğian fonksiyon yöneticilerinin, İK biriminin önerdiği veya kendilerinin ilk görüşmeyi yaptığı adaylara uygulamaları gereken mülakat tekniklerini standart hale getirmek.

Süre: 1 gün / 9.30am – 17.00pm

Eğitim Yeri: Ramada Hotel / Altunizade- İstanbul

2017 Ekim-Aralık Genel Katılıma Açık Eğitimler

Eğitimin İçeriği

 1. Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler)
 2. Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler
 3. Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi)
 4. Reel Kesim
  • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar)
  • Tasarruf – Yatırım Dengesi , Kamu Maliyesi Gelir  Gider Dengesi
  • Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi
  • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
 5. Mali Kesim
  • Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları
  • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)
  • Para Arzı Tanımları, Parasal Göstergeler ve Analitik Bilanço İlişkisi
  • Kamu Açıklarının Finansmanında Merkez Bankasının Rolü
  • Hazine İhalelerinin Oluşumu ( İhale – İtfa)
  • Bankacılık Sektörünün Durumu Ve Beklentiler
  • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası ve Ekonomideki Yeri
 1. Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz
  • Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu
  • Mali Analiz
  • Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı
  • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
  • Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
  • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
  • Risk Yönetimi Kavramı
  • Beklenti Yönetimine uyumlu risk yönetimi ve araçları
  • Risk Yönetimi Aşamaları
  • Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin yönetilmesi
  • Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi
  • Kurum çapında entegre risk yönetim
   • Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar
   • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü
   • Temel Riskler
 1. Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü
 2. Bütçe ve Bütçe hazırlama teknikleri
 3. Aktif / Pasif Yönetimi
 4. Nakit Yönetimi
 5. Vade Uyumu
 6. Likidite Riskinin Kontrolü
 7. Bütçe yönetimi , Kontrol ve Denetlenmesi
 8. Finansal Risklerin Yönetilmesi
  • Finansal Risk Yönetilmesinde kullanılan Araçlar

( Future,Forward,Option,Swap,Factoring,Forfaiting)

Katılımcı Profili: Tüm finans konuları ile ilgili olarak mali piyasa ile reel ekonomideki karar alıcı veya uygulayıcıları bu programa katılabilir.

Süre : 2 Gün /9.30 am -17.30 pm 

Eğitim Tarihi: 23-24 Ekim

Eğitim Yeri: Workinton, Levent 199 /Levent-İstanbul

Eğitici Danışman: Şevket Sayılgan

Kayıt için formu doldurun

Kayıtlar kapanmıştır.

Eğitimin İçeriği

İçeriği ana hatlarıyla aşağıda dikkatinize sunulan eğitimde, eğitimin gerçekleşme amacını yerine getirebilmek adına, çok sayıda uygulama, test, oyun, video gösterimi ve grup sunumları kullanılacaktır. Bu sayede her bir katılımcının eğitim içeriğine aktif olarak dahil olması ve bahsedilen konuları eğitim sürecinde deneyimleyerek bir beceri olarak kazanmaları amaçlanmaktadır.

 1. Kültür Kavramına Farklı Bir Bakış
  • İnsan Toplum İlişkisi, İnsan Kültür İlişkisi
 2. Kültür Nedir? Kültürlerarası Nedir?
  • Buzdağı Modeli
 3. Farklılık Nedir?
  • Tanımlama, Sınıflandırma, Boyutlandırma
 4. Farklılıkları Keşfetmek
  • Kaynaklar, Tepkiler, Etkiler
 • Farklılıklardan kaynaklanan davranış kalıpları
 • Kuşak Farklılıkları
 1. Farklılıkları Netleştirmek
 • Farklılıklardan Kaynaklanan sorunlar
 1. Farklılıklardan Beslenmek
 • Yapıcı Çatışma Modeli
 1. İş Yerinde Farklılıkların Yönetimi
 • İhtiyacın ortaya çıkışı,
 • Yönetim Modelleri
 1. Fark Yaratan İletişim Teknikleri
 2. “Öteki”leştirME
 3. Güven ve Saygı
 • Davranış Farklılığına Saygı, Değer Farklılığına Saygı, Kuşak farklılığına Saygı
 1. Uyum, Empati, Çoğulculuk
 2. Bütünleşme

Katılımcı Profili: İşe alım sürecinde yer alan fonksiyon yöneticileri

Eğitim Yöntemi: İnteraktif bir yöntemin takip edileceği eğitim süresince çeşitli etkinlik ve egzersizler yapılacak, canlandırma ve uygulamalar gerçekleştirilecek;  tüm bunların gerekçeleri ve yaşamla ilişkisi tartışılacak, sürenin birlikte öğrenme serüvenine dönüşmesine dikkat edilecektir.

Süre: 1 gün / 9.30am – 17.00pm

Eğitim Tarihi: 27 Ekim

Eğitim Yeri: Workinton, Levent 199 / Levent – İstanbul

Eğitici Danışman: Şebnem Tezcan

Kayıt için formu doldurun

Kayıtlar kapanmıştır.