YETKİNLİK KAVRAMI

Yetkinlik, üstün performansın elde edilmesinde ayırt edici bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.
Yetkinliklerin değerlendirilmesi ile kişinin güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varılması sağlanır.

Spencer&Spencer’in ‘Yetkinlik’ Yaklaşımı‘nı anlattığı ”Buzdağı Modeline” göre Buzdağının görünen kısmı olan bilgi ve beceriler gözlemlenebilir ve eğitimle kolay geliştirilebilir niteliktedir. Buzdağının alt kısmında bulunan özellikler ise daha derinlerde biçimlenen yani kişiliğin merkezinde bulunan geliştirilmesi daha zor yetkinliklerdir.

Kurumların çalışanlarından bekledikleri davranışların tarif edilmesinde yetkinlikler kullanılmaktadır.Kurumların daha iyi performans göstermesi için çalışanların sergilemesi gereken davranışları gösterir. Belirlenen vizyona ve hedeflere ulaşmak için çalışanların sahip olması gereken yetkinliklere aşağıda yer verilmiştir.

1. Temel Yetkinlikler : Çalışanların tamamında olması gereken ortak ve standart yetkinlikler olup pozisyona göre zorluğu seviyelendirilir.

2. Fonksiyonel Yetkinlikler : Şirketin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla organizasyondaki iş aileleri ve fonksiyon /birim bazında belirlenen, işin yapılması için gerekli yetkinliklerdir.Davranışsal ve teknik yetkinlikler olarak 2’ye ayrılır.

3. Yönetsel Yetkinlikler : Şirketin yönetim kadrosunda (orta ve üst düzey yöneticiler) olması gereken yönetsel yetkinliklerdir.

Yetkinliklerin bireyler tarafından sergilenip sergilenmediğinin ve sergilenen yetkinliğin hangi seviyede olduğunu görmek için çeşitli araçlarla ölçümleme yapılmaktadır. Bu ölçümleme sonucuna göre bireyin güçlü ve zayıf yanları belirlenmektedir. Yetkinliğin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de “Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleridir.”

YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT

İşe alım süreçlerinde tahmin gücü geleneksel mülakatlara göre daha yüksek olan yetkinlik bazlı mülakatlar tercih edilmelidir.

İşe alım süreçlerimizde, tahmin gücü geleneksel mülakatlara göre daha yüksek olan yetkinlik bazlı mülakat tekniği kullanarak adaya genel sorular yerine ölçümlenmek istenen yetkinliği sergileyebileceği nitelikte sorular yöneltmekte ve adayın herhangi bir işi değil, ilgili işi yapabilme yetkinliklerini sorgulamaktayız. Çünkü tahmin gücü geleneksel mülakatlara göre daha yüksektir.

Yetkinlik bazlı mülakat eğitimlerine yönelik detaylı bilgi ve teklif almak için bizi arayabilir veya info@ yordam.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz

YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞ >